GIẤY THỬ NHANH CHLORINE 5-200PPM


Test nhanh clo dư trong nước và dung dịch khử trùng với giấy thử chlorine được sản xuất tại Việt Nam. Test thử clo cho kết quả cực nhanh trong 2 bước thực hiện đặc biệt có chi phí rất thấp.


Còn hàng

Giấy thử nhanh chlorine 5-200ppm

- Hãng sản xuất: Việt Nam

- Thang đo chlorine: 5 – 10 – 20 – 50 – 100 – 200ppm

- Quy cách:  70 test/hộp

- Dạng giấy thử dựa trên bảng so màu

Cách sử dụng giấy thử clo

- Bước 1: nhúng giấy thử vào dung dịch cần thử trong 1 giây.
- Bước 2: Lấy giấy thử clo ra và so với bảng màu đọc kết quả trong 3 giây.

Sản phẩm liên quan