GIỚI THIỆU

TẦM NHÌN SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI HTVLAB.COM

Website HTVLAB.COM là thành viên của hệ thống website của Công Ty TNHH Vật Tư Khoa Học Kỹ Thuật HTV chúng hoạt động dựa trên tầm nhìn sứ mệnh và giá trị cốt lõi của HTV.

TẦM NHÌN: Trở thành và được công nhận là công ty cung cấp các sản phẩm và giải pháp phòng thí nghiệm hàng đầu trong ngành. Làm khách hàng hài lòng, đem lại cho mỗi thành viên của mình điều kiện phát triển tài năng tốt nhất và một cuộc sống đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần.


SỨ MỆNH: Góp phần mang lại giá trị cho cuộc sống thông qua việc cung cấp các sản phẩm và giải pháp có giá trị và chất lượng hàng đầu nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng


GÍA TRỊ CỐT LỖI: 


Thương hiệu và con người là nền tảng cho sự thành công của HTV
Làm khách hàng hài lòng: Tận tụy với khách hàng. Luôn phấn đấu để đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của khách hàng, vượt trên sự mong đợi của khách hàng.
Chất lượng tốt nhất: Đảm bảo chất lượng tốt nhất trong mỗi sản phẩm, dịch vụ, trong mỗi việc làm của từng cá nhân.
Con người là nòng cốt: Tôn trọng con người, tạo điều kiện cho các thành viên phát triển tối đa tài năng và đóng góp cho Công ty. Mọi thành viên được đãi ngộ xứng đáng cả về vật chất và tinh thần.
-  Đề cao đạo đức kinh doanh: Mỗi nhân viên là một đại diện của Công ty, có nghĩa vụ tuân thủ đạo đức kinh doanh cao nhất, luôn hợp tác, cởi mở và thân thiện với đồng nghiệp, có trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng và xã hội.


CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT HTV