Đầu lọc


Đầu lọc


Còn hàng

Phạm vi cơ bản bao gồm tất cả màng lọc thấm nước và màng kỵ nước PTFE, PVDF, PES, MCE, Nylon and CA được cung cấp theo định dạng 13mm, 25mm trong vỏ bảo vệ polypropylene y tế.
+ Đầu lọc được thiết kế để cung cấp lọc hiệu quả các dung dịch nước và hữu cơ. Nó có thể được sử dụng để loại bỏ các hạt từ một mẫu trước khi phân tích bằng HPLC và cũng có sẵn cho lọc khí và để loại bỏ vi khuẩn từ mẫu. Sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong môi trường dược phẩm, công nghệ sinh học, và phòng thí nghiệm nông nghiệp.

Hãy gửi yêu cầu của bạn - HTV hân hạnh báo giá
Xưng hô
Tên*
ĐT di động*
Mô tả
Nguồn gốc
Sản phẩm liên quan