KẸP BURET


KẸP BURET


Còn hàng

Chất liệu: Sắt
Tên sản phẩm:

Phòng thí nghiệm Buret Kẹp

Ứng dụng: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Cách sử dụng: Nghiên Cứu khoa học

Kích thước: 25*75

Hãy gửi yêu cầu của bạn - HTV hân hạnh báo giá
Xưng hô
Tên*
ĐT di động*
Mô tả
Nguồn gốc
Sản phẩm liên quan