Que cấy tròn


Que cấy tròn


Còn hàng

Que cấy vi sinh kích thước đầu cấy: 1μL, 10μL và thẳng với độ chính xác nghiêm ngặt; đầu đối diện của que có thể được sử dụng làm kim
Vô trùng: Bức xạ gamma tiệt trùng; không gây sốt

Sản phẩm liên quan