Giấy thử nhanh vi khuẩn nói chung trong thực phẩm - SUNCOLI (3-1)


SUNCOLI-Nhật
HK442051

Giấy thử chỉ ra tình trạng ô nhiễm vi khuẩn trong tất cả các quy trình như sản xuất, chế biến và bảo quản thực phẩm. Đóng vai trò là một chỉ số để đánh giá toàn diện liên quan đến an toàn và sức khỏe thực phẩm.


Còn hàng

Điểm nổi bật của thử nhanh vi khuẩn tổng số trong an toàn vệ sinh thực phẩm - SUNCOLI:

+ Cho kết quả nhanh chóng trong 24 giờ ủ mẫu.
+  Kiểm tra được trên nhiều loại mẫu nước, rắn và bề mặt dụng cụ sản xuất.
+ Thao tác đơn giản, dễ thực hiện tăng độ chính xác và không mất nhiều thời gian đào tạo.
+ Tiết kiệm chi phí đầu tư thiết bị cho người dùng.

Thông số kỹ thuật của thử nhanh vi khuẩn tổng số trong an toàn vệ sinh thực phẩm - SUNCOLI:

Phản ứng màu (màu khuẩn lạc)

Màu đỏ

Nhiệt độ ủ

35-37 ºC

Thời gian ủ

24 giờ

Bảo quản

Trong bóng tối và mát

Đóng gói

40 cái/hộp

Cách tính số lượng vi khuẩn trong 1g hoặc 1 ml  

- Trong mẫu nước:                   số khuẩn lạc X 1
- Trong mẫu thực phẩm:           số khuẩn lạc X 30
- Trên tay, dụng cụ, và thiết bị: số khuẩn lạc X 40

Hạn sử dụng

1 năm

Giấy kiểm tra Tồng Vi sinh vật hiếu khí No 3-1

Giấy kiểm tra Tồng Vi sinh vật hiếu khí No 3-1

 

 

 


 
Hãy gửi yêu cầu cùa bạn- HTV LAB hân hạnh báo giá
Xưng hô
Tên*
ĐT di động*
Email cá nhân
Yêu Cấu

---------------------------------------------------------------------------------------------

DANH SÁCH SẢN PHẨM TEST NHANH VI SINH  SUNCOLI - NHẬT

 

Mã mặt hàng Tên mặt hàng
FK432110 Thiết bị, Tủ ủ Type K
FK432120 Thiết bị, Tủ ủ Type L
FK432130 Thiết bị, Đèn UV (SF343F)
GK422090 Dụng cụ Que hút mẫu tiệt trùng (100 cái/gói)
GK422100 Túi đựng mẫu tiệc trùng (100 cái/gói)
GK472080 Que gòn tiệt trùng (100 cái/gói)
HK422100 Nước muối sinh lý (100 cái/gói)
HK442010 Giấy kiểm tra Coliforms  (100 cái/hộp)
HK442011 Giấy kiểm tra Coliforms (40 cái/gói)
HK442020 Giấy kiểm tra Coliforms/Ecoli (X-Type) (100 cái/hộp)
HK442021 Giấy kiểm tra Coliforms/Ecoli (X-Type)  (40 cái/gói)
HK442030 Giấy kiểm tra Staphylococcus  (100 cái/hộp)
HK442031 Giấy kiểm tra Staphylococcus  (40 cái/gói)
HK442040 Giấy kiểm tra Mốc & Men  (100 cái/hộp)
HK442041 Giấy kiểm tra Mốc & Men (40 cái/gói)
HK442050 Giấy kiểm tra Tồng Vi sinh vật hiếu khí  (100 cái/hộp)
HK442051 Giấy kiểm tra Tồng Vi sinh vật hiếu khí  (40 cái/gói)
HK442060 Giấy kiểm tra Vi sinh Gram âm  Vibrio (100 cái/hộp)
HK442061 Giấy kiểm tra Vi sinh Gram âm  Vibrio (40 cái/gói)
HK442070 Giấy kiểm tra Salmonella  (50 test/hộp)

- Download manual

 


 
Hãy gửi yêu cầu cùa bạn- HTV LAB hân hạnh báo giá
Xưng hô
Tên*
ĐT di động*
Email cá nhân
Yêu Cấu

---------------------------------------------------------------------------------------------

DANH SÁCH SẢN PHẨM TEST NHANH VI SINH  SUNCOLI - NHẬT

 

Mã mặt hàng Tên mặt hàng
FK432110 Thiết bị, Tủ ủ Type K
FK432120 Thiết bị, Tủ ủ Type L
FK432130 Thiết bị, Đèn UV (SF343F)
GK422090 Dụng cụ Que hút mẫu tiệt trùng (100 cái/gói)
GK422100 Túi đựng mẫu tiệc trùng (100 cái/gói)
GK472080 Que gòn tiệt trùng (100 cái/gói)
HK422100 Nước muối sinh lý (100 cái/gói)
HK442010 Giấy kiểm tra Coliforms  (100 cái/hộp)
HK442011 Giấy kiểm tra Coliforms (40 cái/gói)
HK442020 Giấy kiểm tra Coliforms/Ecoli (X-Type) (100 cái/hộp)
HK442021 Giấy kiểm tra Coliforms/Ecoli (X-Type)  (40 cái/gói)
HK442030 Giấy kiểm tra Staphylococcus  (100 cái/hộp)
HK442031 Giấy kiểm tra Staphylococcus  (40 cái/gói)
HK442040 Giấy kiểm tra Mốc & Men  (100 cái/hộp)
HK442041 Giấy kiểm tra Mốc & Men (40 cái/gói)
HK442050 Giấy kiểm tra Tồng Vi sinh vật hiếu khí  (100 cái/hộp)
HK442051 Giấy kiểm tra Tồng Vi sinh vật hiếu khí  (40 cái/gói)
HK442060 Giấy kiểm tra Vi sinh Gram âm  Vibrio (100 cái/hộp)
HK442061 Giấy kiểm tra Vi sinh Gram âm  Vibrio (40 cái/gói)
HK442070 Giấy kiểm tra Salmonella  (50 test/hộp)
Sản phẩm liên quan