Bình nhựa PE


Bình nhựa PE 

Thể tích: 5ml, 10ml, 15ml, 30ml, 60ml, 125ml, 200ml, 250ml, 500mlCòn hàng

 Ứng dụng: Dùng để đựng mẫu, thích hợp dùng trong thực phẩm

Sản phẩm liên quan