Ca nhựa


Ca nhựa 

Thể tích: 500ml, 1000ml, 2000mlCòn hàng

Ca nhựa chia vạch 

Ứng dụng:

- Dùng để đong, đựng, rót hóa chất.

- Sử dụng trong phòng thí nghiệm trường học, viện nghiên cứu.

Sản phẩm liên quan