Ống mao quản


Ống mao quản

Kích thước: 70mm, 80mm, 100mmCòn hàng

Công ty HTV chuyên cung cấp thiết bị, vật tư phòng lab, data logger, test nhanh,...

Sản phẩm liên quan