PIPET TIỆT TRÙNG NHỰA


PIPET TIỆT TRÙNG NHỰA

Thể tích: 1ml, 2ml, 5ml, 10ml, 25ml, 50mlCòn hàng

PIPET TIỆT TRÙNG NHỰA là dụng cụ phòng thí nghiệm thông dụng trong hóa học, sinh học và y học, dùng để vận chuyển một thể tích chất lỏng.

Sản phẩm liên quan