Ống ly tâm


Ống ly tâm

Thể tích: 15ml, 50mlCòn hàng

Ống ly tâm nhưa, ống falcon được dùng để bảo quản mẫu hay chứa dung môi trong quá trình ly tâm tốc độ cao. Ống ly tâm có khả năng chịu lực ly tâm lớn và độ nóng khi hấp thanh trùng. 

Sản phẩm liên quan