Phễu lắng nhựa


Thể tích: 1000ml, làm bằng nhựa, có khóa, chia vạchCòn hàng

Phễu imhoff nhựa hay phễu lắng dùng để xác định chất lơ lửng trong chất lỏng (ví dụ, đối với nước thải công nghiệp và thành phố). Phễu được sản xuất với chất liệu nhựa trong suốt với vạch chia nổi theo dung tích. Để dễ dàng trong việc vệ sinh, phơi khô và làm sạch phễu lắng phần đuôi phễu có thể tháo ra và vặn lại. Hạn chế bể vỡ tốt hơn so với chất liệu PC và thuỷ tinh. 

Sản phẩm liên quan