Phễu nhựa


Đường kính: 60mm, 70mm, 80mm, 90mm, 100mmCòn hàng

Phễu nhựa: - Sử dụng để gạn, lọc các loại chất lỏng.

Dùng để lọc sản phẩm hoặc chiết dung dịch từ bình lớn sang chai nhỏ. Phễu với nhiều kích thước đa dạng nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng trong sinh hoạt lẫn sản xuất.

Sản phẩm liên quan