Đĩa petri nhựa


Đĩa Petri

Kích thước: 60x15mm, 90x15mmCòn hàng

Đĩa petri là một loại đĩa dạng hình trụ có nắp đậy mà các nhà sinh vật học sử dụng để nuôi cấy tế bào. Để tránh những vấn đề do sự lây nhiễm chéo giữa các lần thí nghiệm gây ra, người ta sử dụng đĩa Petri nhựa dùng một lần.

Sản phẩm liên quan