Danh mục Ống hút thẳng vạch xanh Duran tại HTVLAB


Ống hút thẳng vạch xanh Duran được phân phối bởi HTVLAB đảm bảo uy tín và chất lượng khắp toàn quốc


Còn hàng

STT Code Tên sản phẩm
1 233481107 Ống hút thẳng vạch xanh 1ml, class AS, type 2 (dung tích trên đỉnh)
2 233481604 Ống hút thẳng vạch xanh 2ml, class AS, type 2 (dung tích trên đỉnh)
3 233482309 Ống hút thẳng vạch xanh 5ml, class AS, type 2 (dung tích trên đỉnh)
4 233482909 Ống hút thẳng vạch xanh 10ml, class AS, type 2 (dung tích trên đỉnh)
5 233483202 Ống hút thẳng vạch xanh 20ml, class AS, type 2 (dung tích trên đỉnh)
6 233483408 Ống hút thẳng vạch xanh 25ml, class AS, type 2 (dung tích trên đỉnh)
7 233483605 Ống hút thẳng vạch xanh 50ml, class AS, type 2 (dung tích trên đỉnh)
Sản phẩm liên quan