Danh mục Ống đong class B Duran tại HTVLAB


Ống đong class B Duran được phân phối bởi HTVLAB trên toàn quốc


Còn hàng

STT Code Tên sản phẩm
1 213960801 Ống đong thủy tinh 10ml, class B, vạch chia 0.2ml, 14x137mm(dxh) 
2 213961403 Ống đong thủy tinh 25ml, class B, vạch chia 0.5ml, 21x167mm(dxh)
3 213961703 Ống đong thủy tinh 50ml, class B, vạch chia 1ml, 25x196mm(dxh)
4 213962408 Ống đong thủy tinh 100ml, class B, vạch chia 1ml, 29x256mm(dxh)
5 213963601 Ống đong thủy tinh 250ml, class B, vạch chia 2ml, 39x331mm(dxh)
6 213965405 Ống đong thủy tinh 1000ml, class B, vạch chia 10ml, 65x460mm(dxh)
7 213966307 Ống đong thủy tinh 2000ml, class B, vạch chia 20ml, 85x500mm(dxh)
Sản phẩm liên quan