Danh mục Ống hút thẳng vạch nâu duran tại HTVLAB


Ống hút thẳng vạch nâu Duran được phân phối bởi HTVLAB đảm bảo uy tín và chất lượng khắp toàn quốc


Còn hàng

STT Code Tên sản phẩm
1 233470607 Ống hút thẳng vạch nâu, 0.5ml, AS, type 2, dung tích trên đỉnh Duran
2 233471106 Ống hút thẳng vạch nâu, 1 ml, AS, type 2, dung tích trên đỉnh Duran
3 233471603 Ống hút thẳng vạch nâu, 2 ml, AS, type 2, dung tích trên đỉnh Duran
4 233472308 Ống hút thẳng vạch nâu, 5 ml, AS, type 2, dung tích trên đỉnh Duran
5 233472908 Ống hút thẳng vạch nâu, 10 ml, AS, type 2, dung tích trên đỉnh Duran
6 233473201 Ống hút thẳng vạch nâu, 20 ml, AS, type 2, dung tích trên đỉnh Duran
7 233473407 Ống hút thẳng vạch nâu, 25 ml, AS, type 2, dung tích trên đỉnh Duran
8 233473604 Ống hút thẳng vạch nâu, 50 ml, AS, type 2, dung tích trên đỉnh Duran
Sản phẩm liên quan