DANH MỤC CHAI TRUNG TÍNH NÂU, MIỆNG RỘNG TẠI HTVLAB


Chai trung tính nâu, miệng rộng được bán tại HTVLAB uy tín, chất lượng cao


Còn hàng

DANH MỤC CHAI TRUNG TÍNH NÂU, MIỆNG RỘNG

Mã code Tên hàng
1160146 Chai trung tính nâu, MR, GLS 80, 500ml – 1160146 – Duran
1160147 Chai trung tính nâu, MR, GLS 80, 1000ml – 1160147 – Duran
211060701 Cốc đốt thấp thành có mỏ 5ml – 211060701 – Duran
211060804 Cốc đốt thấp thành có mỏ 10ml – 211060804 – Duran
211064103 Cốc đốt thấp thành có mỏ 400ml – 211064103 – Duran
211065305 Cốc đốt thấp thành có mỏ 800ml – 211065305 – Duran
211066807 Cốc đốt thấp thành có mỏ 3000ml – 211066807 – Duran
211067306 Cốc đốt thấp thành có mỏ 5000ml – 211067306 – Duran