DANH MỤC CỐC THỦY TINH THẤP THÀNH PYREX TẠI HTVLAB


Danh mục cốc thủy tinh thấp thành Pyrex xuất xứ Pyrex-Mỹ được cung cấp tại HTVLAB, đảm bảo uy tín, chất lượng cao


Còn hàng

- Đặt biệt cốc thủy tinh chia độ kép  (2 dãy số: đọc xuôi trên xuống và đọc ngược dưới đáy lên), giúp đọc thể tích và xác định biến đổi thể tích dễ dàng khi thao tác.

- Khả năng chịu shock nhiệt và độ bền cơ học cao nhờ làm bằng thủy tinh borosilicate và độ dày đồng nhất.

- Có giấy C/Q đi kèm hoặc có thể lấy trực tiếp trên website của Pyrex dựa vào Cat.No và Lot No.

STT Cat.No Tên hàng NSX ĐVT
1 1000-50 Cốc thủy tinh thấp thành 50ml Pyrex-USA Cái
2 1000-100 Cốc thủy tinh thấp thành 100ml Pyrex-USA Cái
3 1000-150 Cốc thủy tinh thấp thành 150ml Pyrex-USA Cái
4 1000-250 Cốc thủy tinh thấp thành 250ml Pyrex-USA Cái
5 1000-400 Cốc thủy tinh thấp thành 400ml Pyrex-USA Cái
6 1000-600 Cốc thủy tinh thấp thành 600ml Pyrex-USA Cái
7 1000-1L Cốc thủy tinh thấp thành 1000ml Pyrex-USA Cái
8 1000-1XL Cốc thủy tinh thấp thành 1500ml Pyrex-USA Cái
9 1000-2L Cốc thủy tinh thấp thành 2000ml Pyrex-USA Cái
10 1000-3L Cốc thủy tinh thấp thành 3000ml Pyrex-USA Cái
11 1000-4L Cốc thủy tinh thấp thành 4000ml Pyrex-USA Cái
Sản phẩm liên quan