DANH MỤC PIPET THẲNG THỦY TINH CLASS A P TẠI HTVLAB


Pipet thẳng thủy tinh class A P được phân phối bởi HTVLAB đảm bảo uy tín và chất lượng khắp toàn quốc


Còn hàng

STT Cat.No Tên hàng NSX ĐVT
1 7085-1X Pipette thẳng 0.1ml, class A Pyrex-USA Cái
2 7085-2X Pipette thẳng 0.2ml, class A Pyrex-USA Cái
3 7085-1C Pipette thẳng 1ml, class A Pyrex-USA Cái
4 7085-2C Pipette thẳng 2ml, chia 0.01 Pyrex-USA Cái
5 7085-2 Pipette thẳng 2ml, chia 0.1 Pyrex-USA Cái
6 7085-5 Pipette thẳng 5ml, class A Pyrex-USA Cái
7 7085-10 Pipette thẳng 10ml, class A Pyrex-USA Cái
8 7070-5 Pipette thẳng 5ml, kèm theo giấy hiệu chuẩn của Hãng, cho mỗi cây Pyrex-USA Cái
9 7070-10 Pipette thẳng 10ml, kèm theo giấy hiệu chuẩn của Hãng, cho mỗi cây Pyrex-USA Cái
Sản phẩm liên quan