DANH MỤC BÌNH TAM GIÁC CỔ HẸP PYREX TẠI HTVLAB


Bình tam giác cổ hẹp Pyrex được phân phối bởi HTVLAB đảm bảo uy tín và chất lượng khắp toàn quốc


Còn hàng

*Có giấy C/Q đi kèm hoặc có thể lấy trực tiếp trên website của Pyrex dựa vào Cat.No và Lot No.

STT Cat.No Tên hàng NSX ĐVT
1 4980-10 Bình tam giác thủy tinh cổ hẹp 10ml Pyrex-USA Cái
2 4980-25 Bình tam giác thủy tinh cổ hẹp 25ml Pyrex-USA Cái
3 4980-50 Bình tam giác thủy tinh cổ hẹp 50ml Pyrex-USA Cái
4 4980-125 Bình tam giác thủy tinh cổ hẹp 125ml Pyrex-USA Cái
5 4980-250 Bình tam giác thủy tinh cổ hẹp 250ml Pyrex-USA Cái
6 4980-300 Bình tam giác thủy tinh cổ hẹp 300ml Pyrex-USA Cái
7 4980-500 Bình tam giác thủy tinh cổ hẹp 500ml Pyrex-USA Cái
8 4980-1L Bình tam giác thủy tinh cổ hẹp 1000ml Pyrex-USA Cái
9 4980-2L Bình tam giác thủy tinh cổ hẹp 2000ml Pyrex-USA Cái
10 4980-1XL Bình tam giác thủy tinh cổ hẹp 1500ml Pyrex-USA Cái
11 4980-4L Bình tam giác thủy tinh cổ hẹp 4000ml Pyrex-USA Cái
12 4980-6L Bình tam giác thủy tinh cổ hẹp 6000ml Pyrex-USA Cái
Sản phẩm liên quan