TEST NHANH H2O2 THANG CAO WAK-H2O2(C)


KYORITSU-Nhật
HC141710

Test nhanh H2O2 thang cao, Test nhanh kyoritsu, Test nhanh H2O2 kyoritsu, Xác định hàm lượng H2O2 trong nước thải, xác định H2O2, test nhanh Hydrogen Peroxide thang cao, Test nhanh Hydrogen Peroxide kyoritsu, Xác định hàm lượng Hydrogen Peroxide trong nước thải, xác định Hydrogen Peroxide.


Còn hàng

TEST NHANH H2O2 THANG CAO

PACKTEST Hydrogen Peroxide

Test nhanh kyoritsu WAK-H2O2(C)

Nguyên tắc Test nhanh H2O2 (Hydrogen Peroxide) là so màu

Thang đo của Test nhanh Hydrogen Peroxide: 3, 7, 13, 20, 35, 70, 100, 130, 200, 400, 700 mg/L

Test nhanh H2O2 thang cao , Test nhanh kyoritsu, Test nhanh H2O2 kyoritsu, Xác định hàm lượng H2O2trong nước thải, xác định H2O2, test nhanh Hydrogen Peroxide thang cao, Test nhanh Hydrogen Peroxide kyoritsu, Xác định hàm lượng Hydrogen Peroxide trong nước thải, xác định Hydrogen Peroxide.

thu-nhanh-nuoc-ao-nuoi

 

Yêu cầu báo giá - HTVLAB
Xưng hô
Tên*
ĐT di động*
Email cá nhân
Yêu Cầu
Nguồn gốc

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

DANH MỤC SẢN PHẨM KYORITSU CHÍNH HÃNG

Tên hàng Mã hàng Thang đo Quy cách T. phản ứng
Test thử nhanh Cyanide Free Cyanide WAK-CN-**
≤0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/L
40 test/hộp 8 min.
Test thử nhanh COD thang cao COD (High Range) WAK-COD(H)
0, 30, 60, 120, 200, ≥250 mg/L
50 test/hộp 5 min.
Test thử nhanh COD thang trung COD WAK-COD
0, 5, 10, 13, 20, 50, 100 mg/L
50 test/hộp 5 min.
Test thử nhanh COD thang thấp COD (Low Range) WAK-COD(D)
0, 2, 4, 6, ≥8 mg/L
50 test/hộp 5 min.
Test thử nhanh Crom Chromium (Hexavalent) WAK-Cr6+
0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/L
50 test/hộp 2 min.
Test thử nhanh Crom Tổng Total Chromium WAK-Cr·T
0.5, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L
40 test/hộp 5.5 min.
Test thử nhanh Amoni thang cao Ammonium (High Range) WAK-NH4(C)
0, 0.5, 1, 2, 5, 10, ≥20 mg/L
50 test/hộp 10 min.
Ammonium-Nitrogen
(High Range)
0, 0.5, 1, 2, 5, 10, ≥20 mg/L
Test thử nhanh Amoni Ammonium WAK-NH4
0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L
50 test/hộp 5 min.
Ammonium-Nitrogen 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L
Test thử nhanh Niken Nickel WAK-Ni
0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L
50 test/hộp 2 min.
Test thử nhanh Niken Nickel (DPM) WAK-Ni(D)
0.3, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L
50 test/hộp 2 min.
Test thử nhanh photphat thang cao Phosphate 2, 5, 10, 20, 50, 100 mg/L 50 test/hộp 2 min.
Phosphate-Phosphorus 0.66, 1.65, 3.3, 6.6, 16.5, 33 mg/L

 

Sản phẩm liên quan