TEST NHANH PHOSPHAT, WAK-PO4


KYORITSU-Nhật
DC141510

TEST NHANH PHOSPHAT

Test nhanh Phosphate (PO4) cho phép đo nồng độ Phosphate ion (PO43-) trong các mẫu nước thải công nghiệp.

PACKTEST WAK-PO4

Test nhanh PO4, Test nhanh phosphate kyoritsu, Test nhanh po4 kyoritsu, Xác định hàm lượng phosphate, xác định phosphate, test nhanh phosphat, Test nhanh phosphat kyoritsu, Xác định hàm lượng phosphate, xác định phosphat


Còn hàng

TEST NHANH PHOSPHAT

Test nhanh Phosphate (PO4) cho phép đo nồng độ Phosphate ion (PO43-) trong các mẫu nước thải công nghiệp.

PACKTEST WAK-PO4

Nguyên tắc Test nhanh phosphate là so màu

Bảng màu cho thấy nồng độ phosphate và Phosphate-Phosphorus:

+ Thang đo: <Phosphate> 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L

+ Thang đo: <Phosphate-Phosphorus> 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/L

thu-nuoc-thai-cong-nghiep

 


 
Yêu cầu báo giá - HTVLAB
Xưng hô
Tên*
ĐT di động*
Email cá nhân
Yêu Cấu
Nguồn gốc

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

DANH MỤC SẢN PHẨM KYORITSU CHÍNH HÃNG

Tên hàng Mã hàng Thang đo Quy cách T. phản ứng
Test thử nhanh Cyanide Free Cyanide WAK-CN-**
≤0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/L
40 test/hộp 8 min.
Test thử nhanh COD thang cao COD (High Range) WAK-COD(H)
0, 30, 60, 120, 200, ≥250 mg/L
50 test/hộp 5 min.
Test thử nhanh COD thang trung COD WAK-COD
0, 5, 10, 13, 20, 50, 100 mg/L
50 test/hộp 5 min.
Test thử nhanh COD thang thấp COD (Low Range) WAK-COD(D)
0, 2, 4, 6, ≥8 mg/L
50 test/hộp 5 min.
Test thử nhanh Crom Chromium (Hexavalent) WAK-Cr6+
0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/L
50 test/hộp 2 min.
Test thử nhanh Crom Tổng Total Chromium WAK-Cr·T
0.5, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L
40 test/hộp 5.5 min.
Test thử nhanh Amoni thang cao Ammonium (High Range) WAK-NH4(C)
0, 0.5, 1, 2, 5, 10, ≥20 mg/L
50 test/hộp 10 min.
Ammonium-Nitrogen
(High Range)
0, 0.5, 1, 2, 5, 10, ≥20 mg/L
Test thử nhanh Amoni Ammonium WAK-NH4
0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L
50 test/hộp 5 min.
Ammonium-Nitrogen 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L
Test thử nhanh Niken Nickel WAK-Ni
0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L
50 test/hộp 2 min.
Test thử nhanh Niken Nickel (DPM) WAK-Ni(D)
0.3, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L
50 test/hộp 2 min.
Test thử nhanh photphat thang cao Phosphate 2, 5, 10, 20, 50, 100 mg/L 50 test/hộp 2 min.
Phosphate-Phosphorus 0.66, 1.65, 3.3, 6.6, 16.5, 33 mg/L

 

 

Sản phẩm liên quan
zalo.me/3174109256653867631